alt

 

 alt   "Mennesket og naturen", Galleri Zink, Lillehammer, 13 januar 2018. 

http://www.gallerizink.no/nyheter/mennesket-og-naturen-jannecke-lnne-christiansen